0700 144 66 kari@apexservice.net

МАНЕВРЕНОСТ

ЕФЕКТИВНОСТ

Складова техника

Складовата техника е дребна повдигателна техника, задвижвана от електричество или ръчноводима; може да е с или без платформа за оператор. Може и да няма повдигателна уредба – например електрическа палетна количка. Височините на високоповдигачите (т.нар стакери) обикновено са до 5 м, товароподемностите – до 2т.

Нископовдигачи – Височината на повдигане е от порядъка 100-200 мм, използват се за транспортиране  на товари (1.0-3.0 тона) от точка А до точка Б. Основно се използват в складове или площадки с равни и гладки настилки.

  • Електрически (12-24V)– задвижват се с електричество.

Нископовдигачи Осака

  • Механични / транспалетни колички – с жива сила

палетна количка Осака

Високоповдигачи (стакери 24V) – нископовдигачи със повдигателна уредба (ПУ). Според конструкцията и марката се предлагат с височина на повдигане от 1.0 до 5.0м и товари до 2 тона. Повдигателните уредби са аналогични като при карите, но в умален вид и без използването на куадраплекс.

стакер осака

И двата вида техника може да бъде снабдена с платформа за оператора.

Повдигателна уредба

  • Механични
  • Полу-електрически – повдигането се осъществява посредством помпен мотор захранван с електричество от батерия, а движението и управлението ръчно от оператора.
  • Изцяло електрически – повдигането и движението се извършват с помощта на електродвигатели. Тук има наличие на помпен и тягов мотор.

Рийч трак (48V) Работещи при най-големите височини, с отлична стабилност, видимост, маневреност и контрол.

Рийч трак Осака

Онлайн запитване

8 + 9 =